Chương trình chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu

Nhằm nâng cao kiến thức, giúp các quý đại lý, quý đối tác có cơ hội tiếp cận công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ mới và chuyên sâu hơn, trong những ngày vừa qua Mediworld đã thực hiện chương trình “Chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu” tại nhiều khu vực tỉnh/thành trên toàn quốc.

Thông qua chương trình, nhiều đối tác, đại lý của công ty đã có cái nhìn sâu và rộng hơn về lĩnh vực da thẩm mỹ. Từ đó trang bị thêm kiến thức, cũng như những công nghệ chăm sóc da chuyên sâu và hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh tại chương trình:

– Khu vực Đà Nẵng:

chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 1
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 2
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 3
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 4
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 5

– Khu vực Tây Ninh:

chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 6
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 7
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 8
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 9
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 10
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 11
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 12

– Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh:

chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 13
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 14
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 15
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 16

– Khu vực Cà Mau:

chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 17
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 18
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 19
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 20
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 21
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 22
chuyển giao công nghệ chăm sóc da thẩm mỹ chuyên sâu 23

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Trả lời