Chương trình Chuyển giao công nghệ Bộ sản phẩm Cellcos tại các khu vực trên toàn quốc

Trong tháng 09 – 10/2019 vừa qua, Mediworld đã thực hiện chuỗi Chương trình Chuyển giao công nghệ Bộ sản phẩm Cellcos đến quý đối tác, quý khách hàng của công ty trên khắp toàn quốc.

Bộ sản phẩm Cellcos bao gồm 3 sản phẩm (Aqua StemGel, Aqua StemCare, Silky StemGel) là bước đột phá mới trong công nghệ Tế bào gốc dành cho ngành da thẩm mỹ tại Việt Nam trong vấn đề cấp nước, cấp ẩm, cấp dinh dưỡng và bảo vệ da.

Tham dự chương trình, các đối tác và quý khách hàng trên toàn quốc có thể nắm rõ thông tin hơn về Bộ sản phẩm Cellcos Công nghệ Tế bào gốc này. Chương trình đã kết thúc thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đối với quý đối tác và khách hàng của công ty Mediworld.

Một số hình ảnh tại chương trình:

1. Khu vực Miền Bắc:

Cellcos chuyển giao 1
Cellcos chuyển giao 2
Cellcos chuyển giao 3
Cellcos chuyển giao 4
Cellcos chuyển giao 5
Cellcos chuyển giao 6
Cellcos chuyển giao 7
Cellcos chuyển giao 8
Cellcos chuyển giao 9
Cellcos chuyển giao 10
Cellcos chuyển giao 11

2. Khu vực Miền Trung:

Cellcos chuyển giao 12
Cellcos chuyển giao 13
Cellcos chuyển giao 14
Cellcos chuyển giao 15
Cellcos chuyển giao 16
Cellcos chuyển giao 17
Cellcos chuyển giao 18
Cellcos chuyển giao 19
Cellcos chuyển giao 20
Cellcos chuyển giao 21
Cellcos chuyển giao 22
Cellcos chuyển giao 23

3. Khu vực Tây Nguyên:

Cellcos chuyển giao 24
Cellcos chuyển giao 25
Cellcos chuyển giao 26
Cellcos chuyển giao 27
Cellcos chuyển giao 28
Cellcos chuyển giao 29
Cellcos chuyển giao 30
Cellcos chuyển giao 31
Cellcos chuyển giao 32
Cellcos chuyển giao 33
Cellcos chuyển giao 34
Cellcos chuyển giao 35

4. Khu vực Miền Nam:

Cellcos chuyển giao 36
Cellcos chuyển giao 37
Cellcos chuyển giao 38
Cellcos chuyển giao 39
Cellcos chuyển giao 40
Cellcos chuyển giao 41
Cellcos chuyển giao 42
Cellcos chuyển giao 43
Cellcos chuyển giao 44
Cellcos chuyển giao 45
Cellcos chuyển giao 46
Cellcos chuyển giao 47
Cellcos chuyển giao 48
Cellcos chuyển giao 49
Cellcos chuyển giao 50
Cellcos chuyển giao 51

5. Khu vực TP. Hồ Chí Minh:

Cellcos chuyển giao 52
Cellcos chuyển giao 53
Cellcos chuyển giao 54
Cellcos chuyển giao 55
Cellcos chuyển giao 56
Cellcos chuyển giao 57
Cellcos chuyển giao 58
Cellcos chuyển giao 59
Cellcos chuyển giao 60
Cellcos chuyển giao 61
Cellcos chuyển giao 62
Cellcos chuyển giao 63

6. Khu vực Tiền Giang:

Cellcos chuyển giao 64
Cellcos chuyển giao 65
Cellcos chuyển giao 66
Cellcos chuyển giao 67
Cellcos chuyển giao 68
Cellcos chuyển giao 69

7. Khu vực Kiên Giang:

Cellcos chuyển giao 70
Cellcos chuyển giao 71
Cellcos chuyển giao 72
Cellcos chuyển giao 73
Cellcos chuyển giao 74
Cellcos chuyển giao 75
Cellcos chuyển giao 76

8. Khu vực Phú Quốc:

Cellcos chuyển giao 77
Cellcos chuyển giao 78
Cellcos chuyển giao 79
Cellcos chuyển giao 80

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Trả lời